Nastavení cookies dle vašich preferencí

Souhlasím s použitím vybraných cookies Souhlasím s použitím všech cookies

Využíváme soubory cookies

Cookies mají za cíl zlepšit fungování našeho e-shopu, měřit jeho výkonnost a využívat naši reklamu cíleně. To jaké cookies budou uloženy, můžete svobodně rozhodnout pod tlačítkem Nastavení. Souhlas s využíváním cookies udělíte kliknutím na tlačítko OK. Prohlášení o cookies »

Nastavení OK

Centrální vysavače Praha
       Centrální vysavač prádla Laundry Jet Centrální vysavače Beam, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Elek Trends, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Nilfisk Advance, agregáty pro centrální vysavače
      Centrální vysavače Globovac, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Electrolux, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Drainvac, agregáty pro centrální vysavače     Centrální vysavače BVC, agregáty pro centrální vysavače      

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE ELECTROLUX - záruční podmínky

Centrální vysavače agregáty, služby a příslušenství pro centrální vysavače

centrální vysavače BEAM, centrální vysavače BVC, centrální vysavače DRAINVAC, centrální vysavače DUO VAC, centrální vysavače ELECTROLUX, centrální vysavače ELEK TRENDS, centrální vysavače HUSKY, NILFISK ADVANCE .....

Záruční podmínky pro centrální vysavače ELECTROLUX

Záruční list je průkazem zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku. Je nedílnou součástí prodávaného výrobku, jehož číslo je v záručním listu uvedeno. Při každé reklamaci je nutno záruční list předložit.

Podmínky záruky:

1)     záruční doba 24měsíců. Na motor agregátu 60 měsíců avšak max.500 hodin (neplatí pro agregáty OXY3 a OXY3 HEPA)

2)     Záruční lhůta začíná běžet ode dne instalace výrobku za předpokladu, že instalace bude provedena do 10 pracovních dnů od fyzického předání zboží zákazníkovi, jinak ode dne fyzického předání zboží. Záruční lhůta začíná běžet vždy nejpozději uplynutím 60 dnů od data expedice zboží.

3)     Zařízení musí být užíváno v souladu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze. Vyskytnou-li se během záruční doby vady vzniklé chybou materiálu nebo chybné práce znemožňující řádnou funkci zařízení, má kupující právo na jejich bezplatné odstranění.

4)     Záruční oprava nemůže být uplatňována, jestliže jde o vady způsobené kupujícím nebo jinou osobou, bylo-li zařízení demontováno nebo opravováno organizací nebo osobou nepověřenou prodávajícím (zejména při špatné manipulaci s filtrem).

5)     Záruka se nevztahuje dále pokud jde o vady vzniklé poruchou v el. síti, bytové instalaci, ohněm, živelnou pohromou, zanedbáním péče, nesprávním používáním nebo nesprávnou obsluhou zařízení.

6)     Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže řádně užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

7)     Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věcí, způsobené jejich obvyklým užíváním a na výměnu opotřebitelných dílů, které se vzhledem k jejich funkci a povaze běžně vyměňují během normální životnosti zboží. Za opotřebitelné díly jsou považovány především: LCD display, LED kontrolky, těsnící prvky z pryže a dalších materiálů, ochranná drátěná mřížka a filtr, uhlíkové sběrače, kartáče a hadice.

8)     Záruka se nevztahuje na dílčí prvky a příslušenství centrálního vysavače, které jsou zjevně poškozeny nesprávním užíváním či hrubou manipulací ve spojení s užíváním celé technologie.

9)     Záruka se nevztahuje na agregát v případě, že dojde k poruše správného používání (t.j. vyjmutí filtru, neodborného zásahu do těla agregátu apod.)

10) V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace si prodejce vyhrazuje právo účtovat náklady na dopravu servisního technika do místa reklamace a zpět dle platného ceníku.

11) Na záruční i pozáruční opravy platí záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jež byla opravována. To neplatí, pokud u záruční opravy končí původní záruční doba později.

Nemáte dokončený nákup.
Chcete e-shop opravdu opustit?

Pokračovat v nákupu » ×