Nastavení cookies dle vašich preferencí

Souhlasím s použitím vybraných cookies Souhlasím s použitím všech cookies

Využíváme soubory cookies

Cookies mají za cíl zlepšit fungování našeho e-shopu, měřit jeho výkonnost a využívat naši reklamu cíleně. To jaké cookies budou uloženy, můžete svobodně rozhodnout pod tlačítkem Nastavení. Souhlas s využíváním cookies udělíte kliknutím na tlačítko OK. Prohlášení o cookies »

Nastavení OK

Centrální vysavače Praha
       Centrální vysavač prádla Laundry Jet Centrální vysavače Beam, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Elek Trends, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Nilfisk Advance, agregáty pro centrální vysavače
      Centrální vysavače Globovac, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Electrolux, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Drainvac, agregáty pro centrální vysavače     Centrální vysavače BVC, agregáty pro centrální vysavače      

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE PRAHA, všeobecné obchodní podmínky

Centrální vysavače, agregáty a příslušenství pro centrální vysavače

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2017 pro nákup v internetovém obchodě www.centralni-vysavace-shop.cz provozovaném podnikatelem Zdeňkem Zadražilem.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je podnikatel Zdeněk Zadražil, se sídlem Kolovratská 57/3, 100 00 Praha 10, IČ: 11320745, ŽO ÚMČ Praha 10 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.).

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitel a kupující, který je podnikatel.
Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo jinak jedná.
Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby vašeho internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, kupující si tyto náklady hradí sám. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, mimo příp. smluvní přepravy.

Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat můžete přes internetový obchod www.centralni-vysavace-shop.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku systému nebo zásahu vyšší moci Prodávající nenese odpovědnost za neuskutečnění Objednávky - Kupní smlouvy.

Objednané zboží je běžně doručováno do 5 pracovních dnů.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má Prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si Prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

DOPRAVA A PLATBA

V případě zaslání zboží je Kupujícímu doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky počet balíků, neporušenost balicí folie, poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: shop@centralni-vysavace-praha.cz, sepsat škodní protokol s dopravcem a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

ZPŮSOB DOPRAVY A CENY:

 • Zboží je doručováno přepravní službou TOPTRANS EU, a.s. jako balík, nebo balík na dobírku.
 • Při objednávce zboží nad 1.000,- Kč bez DPH je doprava zdarma. (Platí pouze při nákupu za maloobchodní ceny. Při nákupu za velkoobchodní ceny, nebo při poskytnutí dealerské slevy platí dopravu vždy Kupující).
 • Při objednávce zboží nižší jak 1.000,- Kč bez DPH je účtován paušální poplatek 190,-Kč + DPH za balné a přepravné.
 • Cena za dopravu zboží pro dealery je stanovena dle sazeb přepravní firmy TOPTRANS EU, a.s. a je připočtena k objednávce před jejím odesláním.
 • U zakázek kde je dodávka zboží spojena s montáží zboží a jeho předvedením, zajišťujeme dodání zboží vlastní dopravou.
 • Osobní vyzvednutí zboží v naší provozovně na adrese: Kolovratská 57/3, Praha 10 - Strašnice.

MOŽNÉ ZPŮSOBY PLATBY:

 • dobírkou
 • bankovním převodem na účet: 0284267339/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky.
 • v hotovosti - v naší provozovně na adrese: Kolovratská 57/3, Praha 10 - Strašnice.
  EET oznámení: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBJEDNÁVKA A KUPNÍ SMLOUVA

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky.

Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na webových stránkách. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a potvrzením přijetí objednávky prodávajícím informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu e-mailem.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno řádně zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzení objednávky".

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

PRÁVA ZA VADNÉ PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Toto ustanovení se týká hlavně rozbaleného a zlevněného zboží.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady dle doby záruky uvedené v záručním listě. Pokud zboží nemá záruční list a délka záruky není uvedená ani v účetním dokladu, nebo faktuře je spotřebitel oprávněn uplatnit záruku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností a zárukou prodávajícího za vady může upravit záruční list prodávajícího nebo Reklamační řád.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí komunikace na dálku (přes internetový obchod), má spotřebitel právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že je předmětem kupní smlouvy více druhů zboží nebo dodávka několika částí zboží, začíná tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů.

Pro odstoupení od kupní smlouvy kontaktuje spotřebitel obchodní oddělení prodávajícího nejlépe písemně

 • e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: shop@centralni-vysavace-praha.cz
 • písemným odstoupením od smlouvy na adrese provozovny prodávajícího: Kolovratská 57/3, 100 00 Praha 10
 • osobně na adrese provozovny

Na písemném odstoupení od smlouvy uvede číslo objednávky nebo číslo prodejního dokladu, datum nákupu zboží pokud to není z dokladů zřejmé a číslo účtu pro vrácení peněz.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud tím nevzniknou kupujícímu další náklady s tímto spojené.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, a to na vlastní náklady.

Ustanovení o odstoupení kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako bezplatné zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití tohoto práva na zákonné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí věci, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího získal, a to na své vlastní náklady.

Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, neopotřebené, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal. Pokud to již není možné (zboží bylo zničeno, spotřebováno, je nekompletní nebo poškozené, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu věci, která má být vrácena a prodávající má právo na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu v jaké předal zboží kupujícímu, a tuto částku započíst a s částkou, která má být kupujícímu vrácena.

Pokud je vrácené zboží poškozeno z části, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Skutečné náklady na spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných též třetími osobami (odborný servis, oprava, znovu zabalení výrobku, umytí a vyčištění, výměna použitých částí…), přičemž tyto náklady mohou přesáhnout i kupní cenu výrobku.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá dle občanského zákoníku zejména v případě smlouvy:

O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

U objednaných servisních úkonů, které byli již provedeny, včetně vyúčtovaných nákladů na dopravu.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Volat pro cenu" v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PODNIKATELEM

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek Prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zakoupeného zboží.

Kupující je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem a VOP ještě před nákupem zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího souhlasí Kupující s tímto reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající nákupní doklad (faktura, prodejka, nebo dodací list – dále jen záruční list). Vyžaduje-li výrobce potvrzení záručního listu, je záruční list potvrzen a přiložen k objednanému zboží.

Při uplatnění nároku ze záručních vad (reklamaci) je zákazník povinen předložit záruční list. Bez předložení řádně vyplněného záručního listu nebo při předložení záručního listu s nečitelnými, přepisovanými či jinak pozměňovanými údaji anebo v případě změny, odstranění či poškození identifikačních údajů uvedených na Zboží nemůže být reklamace uznána.

Vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Záruka se nevztahuje na poškození Zboží či zhoršení vady Zboží způsobené používáním Zboží poté, co u něj bylo možné zjistit výskyt vady.

Záruka a reklamace

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

Na veškeré námi nabízené zboží je poskytována záruka v zákonné lhůtě 24 měsíců, nebo v prodloužené lhůtě uvedené v záručním listě. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných dílů nebo podkladů.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího: Kolovratská 57/3, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Reklamované zboží nám zašlete jako doporučený balík (nikoliv jako dobírku) a to včetně prodejního dokladu, záručního listu a uvedení důvodu reklamace.

V případě, že servis posoudí reklamaci jako neoprávněnou nebo je zboží již po záruční lhůtě může servis navrhnout opravení výrobku zaplacenou opravou, která bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit po písemném, nebo telefonickém souhlasu Kupujícího.

Bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět formou dobírky na Vaše náklady.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky „Darovací smlouvy“ a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Nárok na reklamaci se nevztahuje na poškození zboží při přepravě (v tomto případě doporučujeme zásilku nepřevzít)

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku: (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití)

a) působení ohně, vody, statické elektřiny či přepětí v elektrorozvodné síti, nehody, opotřebení či mechanického poškození,

b) nesprávné manipulace se Zbožím,

c) zacházení se Zbožím v rozporu s Návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice, resp. v místě instalace Zboží,

d) užití Zboží k jinému účelu, než k jakému je určeno,

e) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

f) použití jiného než originálního náhradního dílu, příslušenství či spotřebního materiálu,

g) nesprávné či nedostatečné údržby (např. používání Přístroje při nadměrném opotřebení uhlíků, filtrů apod.),

h) působení vnějšího vlivu,

i) vybití baterie, snížení kapacity baterie způsobené jejím opotřebením nebo vyteklým elektrolytem,

j) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

k) Používání Zboží v nadměrně vlhkém prostředí. Maximální relativní vlhkost může být dle ČSN 06 0210 maximálně 60%.

l) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

m) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

n) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

o) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 2161 občanského zákoníku:

a) opotřebení Zboží či jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (vybití baterie, snížení kapacity akumulátoru, opotřebení mechanických či zobrazovacích částí, opotřebení přívodních šňůr, opotřebení filtrů, opotřebení uhlíků Přístroje apod.)

b) výkonové přetížení či mechanické vnější poškození, jakož i na jakoukoliv úpravu nebo změnu (záměrnou či náhodnou) parametrů Zboží oproti specifikaci uvedené v návodu k použití, pokud tyto provedla jiná osoba než autorizovaná montážní firma,

c) poškození Zboží způsobené přepětím v síti nebo úderem blesku,

d) rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním Zboží,

e) reklamace parametrů Zboží, které nejsou uvedeny v Návodu k použití ani v jiné obchodně technické dokumentaci společnosti Výrobce či Výhradního dovozce či závazných technických normách,

f) domnělé vady, které není schopen koncový uživatel při uplatnění reklamace hodnověrně předvést či jinak doložit,

g) nezbytné servisní prohlídky a servisní zásahy v rozsahu uživatelského nastavení, čištění či jiného zásahu, který je dle návodu k použití uveden mezi činnostmi zajišťovanými koncovým zákazníkem v rámci běžného způsobu používání, resp. běžné údržby Zboží,

h) reklamace parametrů a vlastností Zboží uváděných v přehledových katalozích a propagačních letácích, v nichž je specificky vyhrazeno právo na změnu parametrů, které nepodstatným způsobem mohou měnit chování Zboží,

i) tiskové chyby a nesprávnosti v přehledových katalozích či propagačních letácích.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S "GDPR"

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení "GDPR"), které vstupuje v účinnost dne 25. května 2018.
Kupující uzavřením smlouvy výslovně souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi prodávaného po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Na základě písemného vyjádření může být spotřebitel vyřazen z databáze.

Kompletní informaci o ochraně osobních dat a jejich zpracování dle směrnice "GDPR" můžete zkontrolovat zde.

Veškeré osobní údaje jsou chráněny proti zneužití, prodávající neposkytuje osobní údaje zákazníků dalším osobám, vyjma externích přepravců a kurýrů, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v rozsahu nutném pro doručení zásilky.

Veškeré osobní údaje jsou chráněny proti zneužití, prodávající neposkytuje osobní údaje zákazníků dalším osobám, vyjma externích přepravců a kurýrů, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytnuty v rozsahu nutném pro doručení zásilky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

Obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách internetového obchodu Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Případná zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Prodávající v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.

Centrální vysavače Praha

Centrální vysavače Praha

Kolovratská 57/3
100 00 Praha 10
Tel.: 606 425 579

Zpět

Nemáte dokončený nákup.
Chcete e-shop opravdu opustit?

Pokračovat v nákupu » ×