Nastavení cookies dle vašich preferencí

Souhlasím s použitím vybraných cookies Souhlasím s použitím všech cookies

Využíváme soubory cookies

Cookies mají za cíl zlepšit fungování našeho e-shopu, měřit jeho výkonnost a využívat naši reklamu cíleně. To jaké cookies budou uloženy, můžete svobodně rozhodnout pod tlačítkem Nastavení. Souhlas s využíváním cookies udělíte kliknutím na tlačítko OK. Prohlášení o cookies »

Nastavení OK

Centrální vysavače Praha
       Centrální vysavač prádla Laundry Jet Centrální vysavače Beam, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Elek Trends, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Nilfisk Advance, agregáty pro centrální vysavače
      Centrální vysavače Globovac, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Electrolux, agregáty pro centrální vysavače Centrální vysavače Drainvac, agregáty pro centrální vysavače     Centrální vysavače BVC, agregáty pro centrální vysavače      

Návod k montáži systému Laundry Jet naleznete zde.


Návod k montáži centrálního vysavače - ke stažení

Návod k montáži centrálního vysavače si můžete otevřít ve formátu PDF, nebo si dokument stáhněte a uložte pro pozdější potřebu. Pro prohlížení PDF dokumentů si nainstalujte program Adobe Reader.

Centrální vysavače Praha - návod k montáži

Centrální vysavače - Adobe Reader

Návod k montáži

Adobe Reader

Funkce centrálního vysávacího systému

Zasunutím vysávací hadice do některé z vysavačových zásuvek v objektu a následnému zapnutí vypínače na rukojeti hadice (možnost i regulace výkonu na rukojeti hadice) dojde k rozběhu motoru sací turbíny agregátu centrálního vysavače. Nasátý vzduch spolu s prachem je veden potrubním rozvodem do spodní části agregátu. Z horní částí agregátu odchází přefiltrovaný vzduch (o velikosti 0,3 mikronů) potrubním rozvodem mimo objekt.
Celé zařízení pracuje naprosto spolehlivě, nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Filtry agregátů centrálního vysávání mají vysokou odolnost proti otěru a dosahují vysokých parametrů z hlediska filtrace, odlučivosti a trvanlivosti. Centrální vysavač lze instalovat do novostaveb i do stávajících rodinných domů, bytů a komerčních objektů.

Montáž centrálního vysávacího systému je zpravidla prováděna ve dvou etapách

I. etapa - ve fázi hrubé stavby (při rozvodech vody, topení, elektro) se provádí instalace potrubního rozvodu. Souběžně s potrubím se instaluje elektrický ovládací rozvod. Provede se zkouška těsnosti systému, zkouška vodivosti ovládacího rozvodu a potrubní rozvod se zabezpečí proti poškození.
II . etapa - po dokončení stavby se provádí osazení a připojení vysavačových zásuvek, osazení sacího agregátu, elektrické zapojení a zprovoznění celého systému.

Návrh potrubního rozvodu

Před vlastní instalací potrubního rozvodu je potřeba navrhnout:
1. Umístění sacího agregátu.
2. Umístění vysavačových zásuvek, podlahových štěrbin VacPan a ostatních vysávacích doplňků.
3. Trasu potrubního rozvodu.

1. Umístění sacího agregátu

Sací agregát centrálního vysavače doporučujeme umístit do garáže, dílny, sklepa, technické místnosti, případně komory. Zde Vás nebude rušit svým provozem a díky vysavačové zásuvce, která je běžně umístěna na těle agregátu nebo na vstupním potrubí u agregátu můžete pohodlně vysávat auto v garáži nebo ponk v dílně. Sací agregát se upevňuje na zeď pomocí vrutů přes silentbloky, nebo antivibrační montážní desku. Pro umístění sacího agregátu je potřeba počítat minimálně s plochou o výšce 120 cm a šířce 50 cm. K zabezpečení dobrého chlazení elektrického motoru, rovněž z důvodů manipulace a údržby musí být dodrženy minimální vzdálenosti od stropu, podlahy a stěn. Rozměry se liší dle typu sacího agregátu.
Připojovací příruby pro připojení sacího potrubí jsou zpravidla na pravém boku v dolní části těla sacího agregátu. Příruby pro výfukového potrubí jsou na pravé horní straně sacího agregátu. Výfukové potrubí, které je vedeno od sacího agregátu ven z objektu by mělo být co nejkratší, ne delší jak 5 metrů! Sací agregát se připojuje k el. síti pomocí flexibilní šňůry dlouhé 1,5 metru. Je tedy potřeba v blízkosti 1 metru od umístění agregátu instalovat samostatně jištěnou el.zásuvku 230V/16A.

2. Umístění vysavačových zásuvek

Zásuvky a podlahové štěrbiny se umísťují poblíž míst, která je potřeba často vysávat, t.j. zádveří, chodba, ložnice, kuchyně nebo jídelna, u krbu nebo kamen. Vysavačové zásuvky doporučujeme umístit ve stejné výšce jako elektrické zásuvky cca 20 až 30 cm nad čistou podlahou. Obvykle se vysavačové zásuvky instalují do zdí na chodby vedle dveří vedoucích do jednotlivých místností, na straně kde je klika a el. vypínač osvětlení. Nikdy neumísťujte zásuvku za dveře na straně pantů!

Výška zásuvek

Umístění zásuvky správně

Umístění zásuvky špatně

Centrální vysavače - výška zásuvek Centrální vysavače - umístění zásuvky správně Centrální vysavače - umístění zásuvky špatně

Ideální je navrhnout vysavačové zásuvky tak, aby vysavačovou hadicí o délce 7 až 12 metrů byla pokryta maximální vysávaná plocha a umožněno vysávání více místností z jedné zásuvky. Počet vysavačových zásuvek je závislý na velikosti objektu, velikosti jednotlivých místností a na zvolené délce vysavačové hadice. Nedoporučujeme instalovat příliš mnoho zásuvek, vysavačová hadice je dostatečně dlouhá. Dle našich zkušeností, se z 1 až 3 vysavačových zásuvek pohodlně obsáhne až 80m2 vysávané plochy.
Vysavačové hadice jsou dodávány v délkách 7, 8, 9, 10 a 12 metrů. Pro pohodlné vysávání doporučujeme zvolit délku vysavačové hadice 8, 9 nebo 10 metrů. Obsáhnete tak optimálně vysávanou plochu. U krátké vysavačové hadice Vás bude při vysávání obtěžovat stálé přepojování hadice ze zásuvky do zásuvky, naopak dlouhá vysavačová hadice snižuje výkon systému a bude se Vám plést pod nohama.
Po naplánování umístění jednotlivých vysavačových zásuvek v objektu otestujte dosah zvolené délky vysávací hadice pomocí měřícího pásma nebo provázku. Provázek (v délce vysavačové hadice např. 9 metrů) by měl od plánované zásuvky dosáhnout i na ty nejvzdálenější místa v místnosti, včetně rohů u stropu. Počítejte se všemi překážkami v interiéru jako je nábytek a jiné zařizovací předměty.

Návrh v půdorysu

Centrální vysavače - návrh v půdorysu

Podlahové nametací štěrbiny VacPan se umísťují v zádveří, na chodby a pod kuchyňské linky. Osazují se do soklů vestavěných skříní, botníků, a soklů kuchyňských linek. Potrubní rozvod k podlahové štěrbině VacPan nesmí vyústit tam, kde bude myčka, lednička, sporák či jiný spotřebič, který není umístěn nad soklem kuchyňské linky. Před postavením kuchyňské linky osadíme vývod potrubí obloukem 90°, nebo sestavou dvou kolen 45°, kouskem potrubí s nasazenou pružnou hadicí o délce cca 60 - 100 cm. Do horní části VacPanu zasuneme (nelepíme) krátké koleno 90° snížené a kouskem potrubí napojíme na pružnou hadici. V soklu kuchyňské linky od podlahy vyřízneme otvor o délce 17 cm a výšce 4,5cm. Po připojení ovládacího kabelu VacPan připevníme k soklu z vnější strany dvěma vruty.

Montáž štěrbiny VacPan

Centrální vysavače - montáž štěrbiny VacPan

Můžete také zvolit podlahové nametací štěrbiny VacPan II - vysavačová zásuvka a podlahová štěrbina v jednom.

Centrální vysavače - montáž štěrbiny VacPan II

Centrální vysavače - montáž štěrbiny VacPan II

3. Trasa potrubního rozvodu

Návrh trasy potrubního rozvodu centrálního vysavače spočívá v navrhnutí co nejkratší, nejpřímější a nejsnazší cesty mezi vysavačovými zásuvkami a centrálním vysavačem - agregátem. Potrubní rozvod je veden tak, aby se co nejméně křižoval s jiným instalacemi. V prostorách domu může být sací potrubí skryto ve skříních, pod vanou, za kuchyňskými přístroji, rozvodnými skříněmi, římsou nebo i pod schody.

Schéma potrubního rozvodu

Centrální vysavače - potrubní rozvod

Instalace potrubního rozvodu

Potrubí a potrubní díly pro centrální vysávací systém jsou vyrobeny ze speciálního PVC s antistatickou úpravou vnitřního povrchu pro snadný průchod vzduchu o venkovním průměru 50,8 mm. Potrubní rozvod se skládá z hlavní větve, která je spojena s vysávací jednotkou a vedlejších větví spojujících jednotlivé hadicové zásuvky s hlavní větví. Pokud to okolnosti dovolují, snažíme se provést potrubní rozvod bez ostrých ohybů a co nejpřímější. Vždy musíme mít na zřeteli co nejmenší odpor kladený proudícímu vzduchu. Vodorovné potrubní rozvody vedeme v podlahách na hydroizolaci (ve vrstvě tepelné izolace), svislé potrubní rozvody klademe do zdí do předem připravených drážek cca 70 x 70 mm. Po dokončení potrubního rozvodu provedeme odzkoušení těsnosti celého systému pomocí kontrolního vysavače a podtlakového měřiče. Systém musí vykazovat stejnou hodnotu, jaká je uvedena v parametrech vysavače.

Centrální vysavače - potrubí
Potrubí pro centrální vysávací systém

Řez na trubkách musí být kolmý a bez otřepů, používáme proto řezačku trubek, nebo vhodný přípravek pro kolmý řez a případné otřepy začistíme nožem nebo jemným smirkovým papírem.

Řezačka potrubí

Řezání správně

Řezání špatně

Centrální vysavače - řezačka potrubí Centrální vysavače - řezání správně Centrální vysavače - řezání špatně

Před samotným slepením jednotlivých potrubních dílů potrubní rozvod sestavíme „na sucho“, srovnáme do úhlů a spoje označíme pomocí tužky nebo fixu. Následně jednotlivé díly rozebereme a postupně slepíme. Lepení trubek a fitinek provádíme speciálním lepidlem a dbáme na to, aby lepidlo bylo rozetřeno rovnoměrně po celé lepené ploše. Lepidlo nanášíme v tenké vrstvě vždy jen na venkovní stěnu po obvodu trubky, nikdy dovnitř fitinek! Nadměrné množství lepidla by mohlo být při lepení vytlačeno dovnitř spojovaných trubek a mohlo by způsobit zábranu pro hladké proudění vzduchu, případně způsobit zachytávání nečistot. Jednotlivé díly k sobě přitlačíme na doraz.

Lepení potrubí správně

Lepení potrubí špatně

Centrální vysavače - lepení potrubí správně Centrální vysavače - lepení potrubí špatně

V potrubním rozvodu budete nejvíce potřebovat oblouky 90° F/F a oblouky 90° M/F.

Centrální vysavače - oblouk 90 F/F
Oblouk 90°F/F

Centrální vysavače - oblouk v potrubí

Centrální vysavače - oblouk 90 M/F
Oblouk 90°M/F

Dále budete potřebovat kolena 45° F/F, kolena 45° M/F a kolena 30° F/F.

Centrální vysavače - koleno 45 F/F
Koleno 45°F/F

Centrální vysavače - koleno 45 M/F
Koleno 45°M/F

Centrální vysavače - koleno 30 F/F
Koleno 30° F/F

Za každý vstup (za vysavačovou zásuvku, nebo za podlahovou štěrbinu VacPan ) potrubního rozvodu se instaluje krátké koleno 90°. Krátké koleno 90° se nesmí použít jinde v potrubním systému!

Centrální vysavače - krátké koleno špatně

Centrální vysavače - krátké koleno 90° F/F
Krátké koleno 90° F/F

Centrální vysavače - oblouk v potrubí

Dále budete potřebovat odbočky 90°, odbočky 45° a odbočky 45° oboustranné.

Centrální vysavače - odbočka 90° jednostranná
Odbočka 90°
jednostranná

Centrální vysavače - odbočka v potrubí

Centrální vysavače - odbočka 45° jednostranná
Odbočka 45°
jednostranná

Centrální vysavače - odbočka 45° oboustranná “ Y “
Odbočka 45°
oboustranná “ Y “

Odbočka 90° jednostranná krátká “ T “ se instaluje pouze za vysavačovou zásuvku a nesmí se použít jako odbočka v potrubním systému!

Centrální vysavače - odbočka krátká špatně

Centrální vysavače - odbočka 90° krátká“T“
Odbočka 90° krátká “T“

Centrální vysavače - odbočka krátká správně

Odbočky musí být umístěny vždy ve směru sání!

Centrální vysavače - odbočky směr sání

Centrální vysavače - odbočky směr sání

Spojky se používají se ke spojování potrubí.

Centrální vysavače - spojka potrubí
Spojka potrubí

Centrální vysavače - spojka potrubí

Spojka průběžná se používá výhradně k opravám potrubního rozvodu!

Centrální vysavače - spojka potrubí průběžná
Spojka potrubí průběžná

Centrální vysavače - spojka potrubí

Postup při opravě potrubního rozvodu:

1. Vyřízněte vadnou část trubky.
2. Na stávající trubku navlékněte dvě průběžné spojky.
3. Umístěte novou trubku na místo vyřízlého kusu vadné trubky.
4. Naneste lepidlo a průběžné spojky nasuňte na spoj.
Tento postup si předem vyzkoušejte bez lepidla na sucho, aby bylo vlastní slepení bezproblémové.

Centrální vysavače - oprava potrubního rozvodu

Objímky na potrubí plastové, nebo kovové se používají k ukotvení potrubního rozvodu pod stropem, nebo k zajištění stoupajícího potrubí.

Centrální vysavače - objímka na potrubí kov
Objímka na potrubí kov

Centrální vysavače - objímka na potrubí plast
Objímka na potrubí plast

Centrální vysavače - objímka plast s potrubím

Víčko na potrubí slouží k uzavření konce potrubí. Například u vývodu pro podlahovou štěrbinu VacPan nebo k uzavření vývodu k agregátu.

Centrální vysavače - víčko na potrubí
Víčko na potrubí

Centrální vysavače - víčko na potrubí

Prodlužovací díl zásuvky - tento nástavec se používá tehdy, když je montážní díl zásuvky usazen příliš hluboko ve zdi pod omítkou.

Centrální vysavače - prodlužovací díl zásuvky
Prodlužovací díl zásuvky

Centrální vysavače - prodlužovací díl zásuvky

Důležité doporučení

Umístíme-li vysavačovou zásuvku přímo pod hlavní větev, může se stát, že část odsávaného prachu proudícího hlavní větví (těžší částice) se odtrhnou a spadnou do zásuvky. Proto je lepší umístit před zásuvku ještě část vodorovného potrubí.

Centrální vysavače - odbočka v potrubí špatně

Centrální vysavače - odbočka v potrubí správně

Centrální vysavače - odbočka v potrubí správně

Přední hrana montážního dílu zásuvky nesmí přesahovat ven z dokončené stěny, musí lícovat s omítkou.

Centrální vysavače - usazení zásuvky špatně

Centrální vysavače - usazení zásuvky správně

Centrální vysavače - usazení zásuvky správně

Lepidlo a lepení potrubí

Složení lepidla na PVC: Tetrahydrofuran a metyletyl aceton.

Centrální vysavače - lepidlo
Lepidlo

Bezpečnostní opatření při používání lepidla

Při lepení zajistěte dobré větrání. Nekuřte! Chraňte lepidlo před dětmi a jinými osobami. Chraňte lepidlo před zdroji vznícení! Lepidlo může vytvářet hořlavé peroxidy! Lepidlo by se nikdy nemělo dostat do kontaktu s očima! Výpary lepidla dráždí oči a způsobují podráždění dýchacích cest! Nikdy lepidlo nepolykejte! Při zasažení pokožky lepidlo ihned smyjte!

1. Na vnější stranu trubky naneste pouze tenkou vrstvu lepidla, nikdy dovnitř fitinek.
2. Trubku a fitinky umístěte ihned do konečné pozice – doba tuhnutí lepidla je velmi krátká!
3. Spoje nezatěžujte po dobu jedné minuty. Plná zátěž je možná po cca pěti minutách.
4. Na rozdíl od všech ostatních spojů potrubního systému nelepte poslední armaturu připojující potrubní systém k vysávací jednotce a k podlahové štěrbině VacPan.

Výfukové potrubí

Výfukové potrubí odvádějící přefiltrovaný vzduch musí být co nejkratší. Max. délka je do cca 5 m. Pokud umístíme agregát do středu objektu, je možné zaústění výfuku do nefunkčního komínu, větrací šachy apod. Na výfukové potrubí se používají stejné potrubní prvky a potrubí jako na sání. Spojení se provádí lepením. Z důvodů zachování možnosti demontáže agregátu se nelepí první armatura výfukového potrubí k agregátu. Vně objektu se potrubí ukončuje výfukovou krytkou. Ke snížení hlučnosti se umisťuje do trasy výfukového potrubí tlumič hluku.

Centrální vysavače - krytka výfuku plast
Krytka výfuku plast

Centrální vysavače - krytka výfuku nerez
Krytka výfuku nerez

Elektrický rozvod

Ovládací okruh bezpečného napětí 12 - 24V

Sací agregáty centrálního vysávání jsou vybaveny transformátorem z 230V na 12 nebo 24V. Souběžně s potrubím je veden dvoužilový stíněný ovládací kabel s izolací vhodnou do betonu a pod omítku. Jednotlivé zásuvky se vzájemně paralelně propojí a spojí se vstupními svorkami na sacím agregátu. Nízkonapěťový ovládací kabel musí procházet přes montážní díl zásuvky, ze stěny nechte volné konce kabelu dlouhé cca 15 – 20 cm a přišroubujte krytku montážního dílu zásuvky.

Centrální vysavače - zapojení zásuvky

Centrální vysavače - elektrické zapojení zásuvky

Při závěrečném sestavování vysavačové zásuvky připojte jednotlivé vodiče na jednotlivé póly na zadní straně zásuvky a ve vertikální poloze dotáhněte šroubky. Vlastní agregát je pro přívod napětí 230V opatřen flexibilní šňůrou o délce cca 1,5 m. Jeho připojení se provede zasunutím vidlice do zásuvky 230 V.

Nemáte dokončený nákup.
Chcete e-shop opravdu opustit?

Pokračovat v nákupu » ×